ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ
БИЗНЕС ИНКУБАТОР ТӨВ
МОНГОЛ ГАЙХАМШИГ
ЦАХИМ ХУДАЛДАА
РАДИО ЯРИЛЦЛАГА
ВИДЕО ЯРИЛЦЛАГА
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ БИЗНЕС ИНКУБАТОР ТӨВ
ХАЯГ :  Чингэлтэй дүүрэг
             15-р хороо, Жаргалант-10  
УТАС: 11-357860
СОШИАЛ МЭДЭЭ
ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД
ШИНЭ МЭДЭЭ
 
БИДЭНД ЗАХИДАЛ БИЧЭЭРЭЙ